Lütfen bekleyiniz...

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 28.12.2023 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
2 18.07.2023 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
3 07.07.2023 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346) Resmi Gazete'de Yayınlandı
4 13.03.2023 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
5 13.01.2023 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
6 15.04.2022 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
7 29.03.2022 Yeni KDV İndirimine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı
8 01.03.2022 Mesken ve Tarımsal Sulama Aboneliklerinde Elektrikte Uygulanan KDV Oranı %8’e Düşürüldü
9 14.02.2022 Bazı Gıda Maddelerine Yönelik KDV İndirimine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı
10 25.01.2022 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
11 25.12.2021 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 30.07.2021 Konaklama, Yeme-İçme, Ulaşım, İşyeri Kiralama ve Diğer Hizmetlerde KDV Oran İndirimlerinin Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı
13 09.07.2021 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı
14 02.06.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) Resmi Gazete'de Yayınlandı
15 29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Yayınlandı
16 27.11.2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayınlandı
17 17.11.2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
18 30.09.2020 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Oranı Yüzde 1'den Binde 2'ye Düşürüldü
19 31.08.2020 Özel Okullarda KDV İndirimi Yapıldı
20 04.08.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 4 Ağustos 2020
21 31.07.2020 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları Düşürüldü
22 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
23 28.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) Yayınlandı
24 08.05.2020 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) Yayınlandı
25 22.04.2020 2020/Şubat ve 2020/Mart Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor