Lütfen bekleyiniz...

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu

Dava Dilekçesi
Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ..../..../........... .............................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi konusunda aracılık yapmak istiyorum....

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu

Dava Dilekçesi
Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ............................ Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifr...

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu

Dava Dilekçesi
İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ..../..../........... ..............................................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne Odamı...

Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe

Dava Dilekçesi
Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL DAVACI: ADRESİ:      VERGİ NUMARASI : DAVALI:  ...... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ / CEZA TARİHİ...

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi - 1

Dava Dilekçesi
Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi - 1   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Dairenizin …………….. Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. ../../20…. tarihinde işe başlamış bulunmaktayız. 3100 sayılı Katma De...

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi Dilekçesi   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Dairenizin ………. Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. ……. kurumuna ibraz edilmek üzere Vergi Dairenize borcumuzun olmadığına dair y...

1 No.lu KDV Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar ve İşlem Kodları

Yazışma / Form
1 No.lu KDV Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar ve İşlem Kodları [1]       Beyanname metnine ulaşmak için tıklayınız.   www.legalbank.net   [1] Bu beyanname “http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/beyanname-formla...

KDV Beyannamesi -1 (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) "Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Ödeyecek Olan Sorumlular Tarafından Yandaki Bildirim Doldurulacaktır."

Yazışma / Form
KDV Beyannamesi -1 (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) "Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Ödeyecek Olan Sorumlular Tarafından Yandaki Bildirim Doldurulacaktır." [1]       Beyanname metnine ulaşmak için tıklayınız....

Muhtasar Beyanname (GVK' nın 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

Yazışma / Form
Muhtasar Beyanname (GVK' nın 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)[1]       Beyanname metnine ulaşmak için tıklayınız. ...

Vergi Cezasına İtiraz (Uzlaşma Sağlanamaması Hali) Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Vergi Cezasına İtiraz (Uzlaşma Sağlanamaması Hali) Dilekçesi ….. VERGİ MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                       :(Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres) VEKİLİ                       :Av. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres) DAVALI     ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor