Lütfen bekleyiniz...

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Amerika Birleşik Devletleri Uygulamasında ‘Satış Vergisi - Katma Değer Vergisi’ Farkı

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2023
Amerika Birleşik Devletleri Uygulamasında ‘Satış Vergisi - Katma Değer Vergisi’ Farkı Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 17.08.2023 / Hem Satış Vergisi (sales tax) hem de Katma Değer Vergisi (KDV; value-added tax), dolaylı vergi...
ABD KDV Satış Vergisi Vergi Hukuku

Avrupa’da 2023 Yılındaki Katma Değer Vergisi Oranları

Legal BlogYıl 2023
Avrupa’da 2023 Yılındaki Katma Değer Vergisi Oranları Yayın Tarihi: 01.02.2023 Yazar: Yavuz Akbulak – SPK Başuzmanı  Avrupa’nın tüm ülkeleri de dâhil olmak üzere dünya çapında 170’ten fazla ülke mal ve hizmetlere Katma Değer Vergisi (kısaca ‘KDV’; V...
Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Vergi Oranları

Avrupa’da Dava Edilebilir Katma Değer Vergisinde Politika Boşluğu

Legal BlogYıl 2023
Avrupa’da Dava Edilebilir Katma Değer Vergisinde Politika Boşluğu Yayın Tarihi: 18.01.2023  Katma değer vergileri (KDV; value-added taxes), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam vergi gelirlerinin yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Ancak, ülkel...
Avrupa Katma Değer Vergisi Politika Boşluğu

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı: “Bir Yönetici Belirli Durumlarda, Bir Tüzel Kişinin Katma Değer Vergisi (KDV) Borçlarından Ötürü Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumludur”

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı: “Bir Yönetici Belirli Durumlarda, Bir Tüzel Kişinin Katma Değer Vergisi (KDV) Borçlarından Ötürü Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumludur” ( Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 07.11.2022  “(…) Y...
Avrupa Birliği Adalet Divanı Katma Değer Vergisi

Dünya Genelinde Dijital Vergilendirme

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Dünya Genelinde Dijital Vergilendirme(** Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 02.11.2022  “Herkes kendi geleceğinin mimarıdır.” İngiliz Atasözü 1. Giriş Ekonominin dijitalleşmesi, son yıllarda vergi tartışmalarının temel odak noktala...
Dijital Vergilendirme Stopaj Vergileri Vergi Politikası

‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 09.08.2022 / “Öyle ise em...
NFT Nitelikli Fikri Tapular KDV Katma Değer Vergisi İnternet Açık Artırması İspanya İspanya Vergi İdaresi Mukteza Özelge

Günah Vergilerinin Tütün ve/veya Alkol Bağımlılıkları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

MakaleMurat ZORKUNLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2022, Cilt 18, Sayı 210
Günah Vergilerinin Tütün ve/veya Alkol Bağımlılıkları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Murat ZORKUN Yayın Tarihi: 01.06.2022 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 210 Cilt: 18 H GÜNAH VERGİLERİNİN TÜ...

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Kamu Hizmeti İlkeleri Çerçevesinde Bazı Değerlendirmeler

MakaleSezin ÖZTOPRAKAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 2
HAKEMLİ Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. * Dr? Öğr? Üyesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı? (avsezin@hotmail?com?tr) https://orcid?org/0000-0002-9460-9...

Dolaylı Vergi Uygulamalarında Sapmalar Ve Dolaylı Vergilerde Melezleşme Sorunu

MakaleMehmet Bahattin AKÇAY, Gökay Canberk BULUŞBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2022, Cilt 6, Sayı 2
96 Araştırma Makalesi / Research Article Dolaylı Vergi Uygulamalarında Sapmalar ve Dolaylı Vergilerde Melezleşme Sorunu 1 Deviations in Indirect Tax Practices and Hybridization Problem in Indirect Taxes ISSN: 2564-7504 JCS, Volume (6)...

12 Yıllık Zorunlu Örgün Eğitim Kapsamında Özel Okulların Aldığı Eğitim Ücretlerine Uygulanan Katma Değer Vergisinin Alınmaması Üzerine Kısa Bir Çalışma

Legal BlogAv. Oğuz Can BaharYıl 2021
12 Yıllık Zorunlu Örgün Eğitim Kapsamında Özel Okulların Aldığı Eğitim Ücretlerine Uygulanan Katma Değer Vergisinin Alınmaması Üzerine Kısa Bir Çalışma Yazar Adı: Av. Oğuz Can Bahar Yayın Tarihi: 08.12.2021 Günümüz toplumlarında kalkınma siyasal...
Eğitim Zorunlu Eğitim 12 Yıllık Eğitim Örgün Eğitim Özel Okul Ücretleri KDV Katma Değer Vergisi
Sayfada 10 Kayıt Toplam 16 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor