Lütfen bekleyiniz...

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Katma Değer Vergisi Oranları

 

Teslim ve Hizmetler

Oran

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için

% 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için

% 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için

% 8