Lütfen bekleyiniz...

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mesken ve Tarımsal Sulama Aboneliklerinde Elektrikte Uygulanan KDV Oranı %8’e Düşürüldü

Haber Tarihi: 01.03.2022

metin, işaret, açık hava, kapat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

*  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249), 01/03/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Karar ile, mesken aboneleri ile tarımsal sulama aboneleri için KDV oranı %18’den, %8’e düşürülmüştür.

* Mezkûr Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir;

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

Madde 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“34- Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,”

Madde 2- Bu Karar, yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.