Lütfen bekleyiniz...

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*) 

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*)

İade Hakkı Doğuran İşlem

KDVK (Madde No)

Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın

İadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı (1)

İadenin Vergi Dairesine Olan Kendi Amme Borçlarına Mahsubu

İadenin Mükellefin Kendi SGK Prim Borçları ile İthalat Sırasında Uygulanan Vergilere Mahsubu

İadenin Şirket Ortaklarının Vergi Dairesince Talep Edilen Amme Borçlarına, İthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu

İadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi Dairesine Olan Amme Borçlarına, İthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu

Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler

(KDVK Md. 11/1-a, c)

5.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Var

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)

(KDVK Md. 11/1-a)

Hizmet İhracatı

(KDVK Md. 11/1-a)

Miktara bakılmaksızın VİR veya YMM Raporu veya teminat karşılığında (Teminat VİR veya YMM Raporu sonucuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Sadece mahsuben iadelerde geçerli

Roaming Hizmetleri

(KDVK Md. 11/1-a)

5.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Var

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

(KDVK Md. 11/1-a, 12/3)

Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)

(KDVK Md. 11/1-b)

Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetler

(KDVK Md. 11/1-b)

1.000 TL

-

-

-

-

Geçersiz

Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna

(KDVK Md. 11/1-b)

Miktara bakılmaksızın YMM Raporu karşılığında

-

-

-

-

Geçerli

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin

(KDVK Md. Geç. 17)

5.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Var

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların Teslimi

(KDVK Md. 13/a)

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araç ve Tesislerinin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetler

(KDVK Md. 13/a)

İade miktarına bakılmaksızın VİR veya YMM Raporu veya teminat karşılığında (Teminat VİR veya YMM Raporu sonucuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçerli

Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetleri (KDVK Md. 13/a)

Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna

(KDVK Md. 13/b)

Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna

(KDVK Md. 13/c)

Liman ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

(KDVK Md. 13/e)

Petrol Arama Faaliyetleri ile Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşası ve Modernizasyonuna İlişkin Teslim ve Hizmetler

(KDVK Md. 13/c)

5.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Var

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (KDVK Md. 13/d)

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

(KDVK Md. 13/f)

5.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Var

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimatında İstisna

(Md. 13/g)

Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

(KDVK Md. 13/ğ)

Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İstisnası

(KDVK Md. 14/1)

5.000 TL

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçerli

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

(KDVK Md. 14/3)

5.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Var

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

(KDVK Md. 15/1-a)

Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

(KDVK Md. 15/1-b)

Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna

(KDVK Md. 17/4-s)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade

(Yıl aştıktan sonra)

(KDVK Md. 29/2)

5.000 TL

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçerli

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade (Cari yıl içerisinde)

(KDVK Md. 29/2)

Nakit iade yok

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi ortaklık ve kollektif şirketlerde ortaklar (elektrik ve doğalgaz borçları hariç) için var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçerli

İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade

(KDVK Md. 29/2)

Miktara bakılmaksızın münhasıran Teminat veya VİR karşılığında

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım Teminat ve/veya VİR Raporuna göre (Aşan kısım için verilen teminat VİR Raporuna göre çözülür)

Var,

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım Teminat ve/veya VİR Raporuna göre (Aşan kısım için verilen teminat VİR Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, 5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçersiz

BM, NATO ve Bunlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile OECD’nin Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslim ve Hizmet İfalarında İstisna

(KDVK Md. Geç. 26)

5.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Var

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Yap-İşlet-Devret Kanunu veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

(KDVK Md. Geç. 29)

Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna

(KDVK Md. Geç. 30)

İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

(6111 s. Kanun Md. Geç. 16)

 (*) Hızlandırılmış KDV iade sisteminden yararlanan mükelleflerin iade ve mahsup talepleri, miktarına bakılmaksızın teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecektir.

(1) KDV iadelerinin YMM Tasdik Raporuna göre yapılmasında süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa üst iade sınırı bulunmamakta, süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi yoksa iade üst sınırı (01.01.2019 tarihinden itibaren) 695.000 TL’dir. Kanunun 11/1-b maddesinden doğan iadelerde ise tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın iade üst sınırı (01.01.2019 tarihinden itibaren) 183.000 TL’dir. Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan SDTŞ’lerin 61 No.lu Tebliğ kapsamındaki iade taleplerinde iade edilecek tutar, ortak bazında (01.01.2019 tarihinden itibaren) 183.000 TL’yi aşmamak kaydıyla iade talep edilen dönemde ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iadelerde tam tasdik sözleşmesi yoksa, YMM Raporuna göre iade üst sınırı 01.01.2019’ten itibaren 1.391.000 TL’dir (31 No.lu YMM Tebliği).

(2) İade alacağının, vergi dairelerine olan bütün borçlara (Devlete ait olup, vergi dairelerince takip edilen tüm amme alacaklarına) mahsubu yapılabilir.